בדקו את ההטבות שמציע לכם היזם בפרויקטים של תמ"א 38

בדקו את ההטבות שמציע לכם היזם בפרויקטים של תמ"א 38

יזמים מגישים הצעות שנועדו לפתות דיירים לחתום עמם על הסכם אך פעמים רבות, בשלב המו"מ – או גרוע מכך בשלב התכנון, נסוג היזם מחלק מהבטחותיו – אלא שאז הדיירים כבר כבולים בתוך התהליך זמן רב, ואין להם ברירה אלא לקבל את הגזירה. עו"ד נתן שטיינברג  ...

Pin It on Pinterest